Coaching voor scholen, verenigingen en bedrijven

Mag ik je helpen?

Rouwbegeleiding jongeren

Soms gebeurt het dat een school of vereniging te maken krijgt met het verlies van een klas- of teamgenoot. Voor kinderen en jongeren zijn dit indringende gebeurtenissen. Het is van belang voor de ontwikkeling van de jongeren dat deze goed begeleid worden. Maar hoe pak je dit aan? Ik kan met u in gesprek gaan over welke vormen hiervoor mogelijk zijn. Dat kan onder andere zijn:

  • in gesprek gaan met de kinderen of  jongeren als groep
  • individuele gesprekken
  • samen rituelen bedenken
  • voor onderwijzers of ouders een traject ‘rouwarbeid’ uit stippelen
  • een afscheidsbijeenkomst maken
  • helpen in de communicatie naar ouders en begeleiders
  • een nazorgtraject organiseren.

Bij wie ben ik kunt u lezen dat ik een geschoold jongerencoach ben en kan bogen op ruime ervaring met deze doelgroep.

Rouwbegeleiding voor bedrijven of verenigingen

Rouwcoaching is ook mogelijk voor bedrijven of verenigingen die op zoek zijn naar een passend traject bij het overlijden van een gewaardeerde collega.

Soms besluit een familie om in besloten kring afscheid te nemen. Er kan dan een situatie ontstaan waarbij  collegae of teamgenoten van de overledene zoekende zijn om toch met elkaar op een bepaalde manier afscheid te nemen van de overledene.  Samen kunnen we bespreken welke mogelijkheden er zijn en welke vorm passend is . Het kan ook zo zijn dat men naast het reguliere afscheid een eigen moment wil creëren binnen het bedrijf of vereniging.

Heeft u vragen, neem gerust vrijblijvend contact op.